HUISREGLEMENT

1. Georgia is uitsluitend toegankelijk voor leden en hun genodigden. Gasten die niet vergezeld zijn van een lid van Georgia worden niet toegelaten.

2. Leden kunnen maximum twee maal een zelfde gast uitnodigen.

3. De leden blijven, in alle opzichten, verantwoordelijk voor hun genodigden.

4. De leden melden zich spontaan aan bij het binnenkomen van de club en schrijven zich in in het gastenboek. Zij delen ook de identiteit van hun gasten mee.

5. Op de activiteiten van Georgia is het dragen van stadskledij of ‘business casual’ kleding de regel, tenzij anders medegedeeld.

6. De leden worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en de regels te respecteren. Tevens houden de leden ook hun gasten op de hoogte van deze huisregels.

7. De leden en hun gasten respecteren de huisregels van de club waar de activiteiten plaats vinden. Zo is bv. voor de activiteiten welke plaats vinden in de Club Lange Wapper de drank inbegrepen tot 16 uur. Indien u na 16 uur nog iets wenst te drinken wordt u verwacht een drankboekje te kopen ter waarde van 50 €. Dit blijft geldig voor de volgende activiteiten. Er is geen mogelijkheid tot betalen met bancontact in de club “Lange Wapper”.

8. U dient steeds per mail te bevestigen dat u zal deelnemen aan de evenementen. Indien u toch belet wordt na de laatst mogelijke inschrijvingsdatum zal u toch geacht worden het inschrijvingsgeld te betalen.

9. Indien u uw vorig evenement nog niet betaald heeft zal u geweigerd worden bij inschrijving op een nieuw evenement.

10. Het lidgeld van 150 € loopt van maart tot maart.