OVER GEORGIA

Georgia is opgericht door Patrick Leclair in 2007, samen met een aantal personen uit de vastgoedsector. Georgia Business Club wenst een platform te bieden voor actieve ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars binnen de vastgoedwereld.

Doelstelling is om elkaars ambassadeur te zijn en op deze manier de businessactiviteiten te dynamiseren. Uiteraard met 1 doel voor ogen: meer omzet te genereren.

De leden komen periodiek samen om met en voor elkaar zaken te doen. Dit biedt een unieke kans om te netwerken/benchmarken. Deze samenkomsten worden steeds opgeluisterd met een interessante spreker over allerlei thema’s.

WORD LID